HotLine: Zalo: 0962 730 730           Mua Hàng Miền Bắc: 0967325588          Mua Hàng Miền Nam: 0966807337          giấy chứng nhận nhà phân phối 

Chính sách chất lượng

12:00:00   06/05/2021
 
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG.
Tất cả thành viên của Elmart luôn xác định rằng: Chất lượng là uy tín, là hiệu quả, là cách tiếp thị tốt nhất trong cơ chế thị trường nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng với chất lượng tốt nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất. Để đạt được chính sách trên, chúng tôi luôn phấn đấu thực hiện những mục tiêu sau:

  • Mỗi nhân viên tự chịu trách nhiệm trong công việc được giao, phục vụ tốt nhất cho khách hàng
  • Luôn học tập rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, tuân thủ hệ thống quản lí chất lượng
  • Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc và trang thiết bị
  • Luôn duy trì các hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn đề ra
Tất cả vì chất lượng và thỏa mãn yêu cầu cao nhất của khách hàng, đó là trách nhiệm của mỗi thành viên Elmart.

Bạn Cần Hỗ Trợ?